Javni razpis za sofinanciranje delovanja romskih zvez

Razpisovalec: Urad Vlade RS za narodnosti, Rok: 31.03.2017

Več informacij o razpisu najdete na tej povezavi: http://www.un.gov.si/si/o_uradu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=989