2018

Razpisovalec: Svet romske skupnosti
Rok: 16.04.2018

2016

Razpisovalec: Urad Vlade RS za narodnosti
Rok: 31.03.2017

2014

Razpisovalec: European Commission Directorate
Rok: 30.09.2014
Razpisovalec: Embassy of the United States
Rok: 1.08.2014
Razpisovalec: ZRSZ
Rok: 30.09.2014
Razpisovalec: ZRSZ
Rok: 27.06.2014
Razpisovalec: FINANČNI MEHANIZEM EGP IN NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM
Rok: 30.05.2014
Razpisovalec: Mestna občina Murska Sobota
Rok: 28.04.2014
Razpisovalec: Urad Vlade RS za narodnosti
Rok: 14.04.2014
Razpisovalec: Zavod RS za zaposlovanje
Rok: 30.06.2014
Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Rok: 4.04.2014
Razpisovalec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok: 7.02.2014

2013

Razpisovalec: MGRT
Rok: 28.02.2014
Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Rok: 9.12.2013
Razpisovalec: Urad Vlade RS za narodnosti
Rok: 15.11.2013
Razpisovalec: Urad Vlade RS za narodnosti
Rok: 15.11.2013