4 stebri projekta

Projektne aktivnosti so glede na potrebe Romske skupnosti razdeljene v štiri temeljne sklope, ki smo jih poimenovali kar štirje stebri porjekta. 

O posameznih sklopih si lahko več preberete na posamezni podstrani.