Varnost v romskih naseljih

01.09.2016

Romi v Pomurju so tradicionalno in trajno zgodovinsko poseljeni. Tako je in tako bo v prihodnje tudi ostalo. Do danes se je izoblikovalo 38 romskih naselij, ki so razporejeni v 12 občinah in v tem času smo dosegli zavidljivo stopnjo sožitja in vse napore moremo vložiti v to, da bo tako v prihodnje tudi ostalo.

Družbeno okolje, v kakršnem živimo in delamo trenutno, je zahtevno. Naša družba se sooča z novimi pojavi, dilemami, novimi varnostnimi izziv in v danih razmerah je delo romskega svetnika še toliko zahtevnejše, ker se moramo s temi okoliščinami spopadati kot ljudje in kot predstavniki Romske skupnosti. Vse dosedanje izkušnje – prijetne in tudi manj prijetne so razlog, da verjamemo, da smo ravno Romi tisti, ki morajo biti prvi v vrsti, ko se spreminja romski svet na bolje. Kako izrednega pomena je varnost države in občin se prav vsi dobro zavedamo. Menimo, da je najprej potrebno zagotoviti celovito varnost na lokalni ravni, da bi bila stopnja varnosti celotne države na najvišji možni ravni. A pozabljamo, da je pomemben del le – te tudi varnost v romskih naselij. Namen današnjega Posveta pa je prav to, da se danes tukaj zbrani predstavniki različnih institucij ter Romi resno pogovorimo o varnostni situaciji v romskih naseljih in zunaj le teh – torej v različnih institucijah, ki jih Romi obiskujemo. Prav tako želimo, da skupaj z vašimi izkušnjami, s predlogi in preko primerov dobre prakse zagotovimo varnost ljudi tudi v teh zaostrenih razmerah.Posvet je namenjen soočenju teoretičnih spoznanj s potrebami iz prakse in je namenjen vsem organom in posameznikom, ki se na kakršen koli način srečujejo z odgovorno nalogo zagotavljanja celovite varnosti v lokalnih skupnostih. Varnost predstavlja pomemben vidik kvalitetnega življenja posameznika v lokalni skupnosti, še posebej, če govorimo o romskih naseljih, kjer večkrat prihaja do kršenja reda in miru ter povečanega nasilja. Zadnji aktualni dogodki so nas ponovno opomnili, da moramo vedno znova pozornost posvečati tudi varnosti, ki nikakor ni samoumevna in zahteva sodelovanje različnih deležnikov v naši skupnosti.

Zato smo skupaj z župani, romskimi svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti ter direktorjem Urada RS za narodnosti spregovorili o trenutnih varnostnih razmerah v romskih naseljih v Pomurju. Na posvetu so se nam pridružili tudi predstavniki Generalne policijske uprave ter policisti komandirji PE in VPO, ki pokrivajo območja, kjer živi romska skupnost v Pomurju. Spregovorili so o delu policije v večkulturni družbi in s sub kulturnimi skupinami pri vzpostavljanju reda in miru v romskih naseljih.

Prav policisti so namreč tisti, ki se neposredno srečujejo in skrbijo za varnost naše skupnosti, zato so nam iz prve roke podali kvalitetne informacije o dejanskem stanju na področju varnosti. Na dogodku so bili tudi predstavniki centra za socialno delo ter drugih javnih institucij (šole, vrtci, zdravstvene službe…), ki so izpostavili svoje poglede na varnost pri svojem delu ter aktivnosti, ki bi jih bilo potrebno izvesti, da bi bilo delo v romskih naseljih ter v institucijah varno. Na dogodku smo zasledili tudi druge organizacije in institucije, civilno družbo ter posameznike, katerih dejavnost je usmerjena k zagotavljanju večje varnosti v samoupravni lokalni skupnosti.